Pajisje për testimin e baterive

Pajisje për testimin e baterive

Në vitet 1960, Meger prodhoi testin e parë në botë për shprazjen (shkarkimin) e baterive me rregullim automatik dhe rrymë konstante.

 

Sot , Megger Torkel e është njësia më intuitive për shkarkimin e baterive me lidhje të sigurta pa shkëndija, raportim të automatizuar dhe monitorim të qelive në seri (zinxhir). Për shkak të kualitetit të patejkalueshëm – më shumë se 40,000 njësi janë në pëdorim në të gjithë globin.

 

Më shumë se 90% e njësive për testimin e baterive ne Maqedoni janë Megger.

EVN-ja përdor Mgger Trokel 930 për monitorimin e qelive

Bening Psam përdor Megger Torkel 950

T-mobile përdor Megger Torkel

MEPSO përdor dy sete Megger Torkel 930 me mundësi për monitorim të qelive

VIP përdor Megger Bite për testimin e impedancës së baterive

 

Në thelb ekzistojnë dy metodologji për testimin e baterive.

E para, testimi i impedancës on-line,  e cila mund të kryhet shpesh herë me qëllim identifikimin e qelive të dobëta individuale para se të prishen.

E dyta, testimi i shkarkimit të baterisë, normalisht është test off-line dhe e teston daljen e baterisë kur ajo është e ngarkuar. Kjo tregon kurbën e shkarkimit të barabartë me atë kur bateria e mban ngarkesën.

Pajisje për testimin e baterive

BGL
Battery ground fault locator

 

TXL830, TXL850, TXL865, TXL870 and TXL890
Extra load units for TORKEL battery test systems

 

DLRO10HDX

Dual power 10 A micro-ohmmeter with results storage and downloading

Bite2 and Bite2P

Battery Impedance Tester < 7000Ah

BVM, BVM300 and BVM600
Battery voltage monitor

 

 

 

Geolux GL 660-1

Cable ground fault locator

BITE3

Battery Impedance Test Equipment

BT51
2 A bond tester

 

BITE Receiver

Battery Impedance Test Equipment Receiver

10 A DLRO test leads
A selection of test leads for low resistance ohmmeters

 

BITE Accessories

BITTE Battery Test Accessories

DLRO10HD
10 A micro-ohmmeter with dual power diagnostics