Pajisje për testimin e ndërprerësve

Pajisje për testimin e ndërprerësve

Megger është prodhuesi më i madh i pajisjeve për testimin e ndërprerësve. Instrumenti i parë për testimin e ndërprerësve me njësi konstrolluese mikroprocesorike është prodhuar nga Megger – Suedi.

Megger Egil është instrumeti më i përdorud për matjen e kohës së kyçjes (mbylljes) së ndërprësit.

Më shumë se 90% e pajisjeve për testimin e ndërprësve në Maqedoni janë Megger:

EVN Maqedoni ka 8 instrumente DLRO600 për matjen e rezistencës së kontaktit. Hidrocentralet e vogla shfrytëzojnë Megger MOM2, për testimin e rezistencës së kontaktit.

Intituti Teknik Maqedoni shfrytëzon Megger Egil, për matjen e rezistencës së kontaktit, kohën e reagimit dhe signalit te nërprësit.

EVN Maqedoni ka 5 instrumente Megger MEM2 për trstimin e rezistencës së kontaktit.

MEPSO SHA posedon Megger TM1760 për matjen e kohës së reagimit të ndërprësit me dy kontakte kryesore për fazë, 6 matje të njëkohshme simulative të rezistencës dinamike dhe statike (220 A secika), koha e bartjse së siganilt, kyçjes së parë, matja e rrymës nëpër mbështjellës, matja e vibrimeve (dridhjeve) etj.

 

Circuit breaker analysis systems

 

TRAX

Multifunction Transformer and Substation Test System

 

 

SDRM201

Static / Dynamic Resistance Measurement Accessory for EGIL

 

B10E
Trip coil tester

 

 

 

SDRM202

Static / Dynamic Resistance Measurement Accessory for TM series

 

CABA Win
Circuit breaker analysis software

 

 

TM1700

Circuit breaker analyzer

 

EGIL
Circuit breaker analyzer for one break per phase

 

 

TM1800

Circuit breaker analyzer

 

MS2A

Circuit Breaker and Overcurrent Relay Test Set

 

 

VIDAR

Vacuum interrupter tester

Contact resistance tests sets

 

DLRO100E, DLRO100X and DLRO100H
100 A highly portable micro-ohmmeter with DualGround safety

 

 

MOM2

Hand-held 200 A micro-ohmmeter

 

DLRO200

200 A micro-ohmmeter

 

 

 

 

 

MOM200A

200 A micro-ohmmeter

 

DLRO600

600 A micro-ohmmeter

 

 

 

 

 

MOM600 A

600 A micro-ohmmeter

 

MJOLNER200

200 A micro-ohmmeter with DualGround safety

 

 

 

 

MOM690

Micro-ohmmeter with on-board test control

 

MJÖLNER600
600 A micro-ohmmeter with DualGround safety

Insulating oil testing

KF875 and KF-LAB MkII

Karl Fischer moisture in oil test sets

 

 

OTD Oil Tan Delta

Oil Tan Delta test set

OTS 100AF, OTS 80AF & OTS60AF

Laboratory oil testers

OTS60SX/2
Semi automatic oil test set

 

OTS80PB and OTS60PB
Portable oil dielectric strength test set

Primary injection test systems

CSU600A and CSU600AT
Current supply unit

 

INGVAR

Primary current injection test system

OCR15D and OCR50D

Oil Circuit Recloser Test Sets

ODEN AT

Primary Current Injection Test System

SPI225
Smart primary injection test system

 

PD Tests on Bushings, Spacers, Insulators, etc.

 

PD Tests on Bushings, Spacers, Insulators

PD testing on switchgear (AIS/GIS/GIL)

 

PD testing on switchgear (AIS/GIS/GIL)