Pajisje për testimin e releve mbrojtëse

Pajisje për testimin e releve mbrojtëse

Megger Sverker është testuesi i parë i automatizuar në botë,  për testimin e releve mbrojëse i prodhuar në vitin 1974. Sverker aktualisht ka 3 kanale të pavarura të rrymës -galvanisht të izoluara, 3 kanale të tensionit dhe mundësi për testimin e pikave të kurbës së transformatorëve të rrymës, impedancë të relesë e konsideruar si “thikë Zviceriane” për testim të transformatorëve. Sverker është testuesi më i përdorur për reletë mbrojtëse me më shumë se 30.000 njësi në përdorim në të gjithë botën, për shkak të sigurisë, stabilitetit dhe qëndrueshmërisë së tij.

Testuesi i parë i avancuar në botë për reletë mbrojtëse është prodhuar në fund të viteve 1980, Megger RTS.

Pjesa më e madh e pajisjeve testuese të releve mbrojtëse në Maqedoni janë Megger. Pothuajse të gjithë pajisjet testuese të releve në EVN Maqedoni janë Megger. Më shumë se 10 instrumente Sverker 900.

 

ELEM dhe MEPSO shfrytëzojnë Megger Freja për testim të avancuar të releve Sverker 900 dhe 780.

Shumica e organeve të akredituara të inspektimit (ITIS Shkup, Instituti Teknik Negotinë, Elkoing i TCI Eurocert), Fakulteti i Elektroteknikës dhe kompanitë industriale (Hekurudhat e Maqedonisë, Buçim, Elektroinvest) shfrytëzojnë testues Megger për reletë mbrojtëse.

Megger Freja aktualisht posedon opisonet më të avancuara për testimin e releve dhe me mundësi që njëkohësisht të gjenerojë dhe kontrollojë deri në 30 rryma individualisht.

Multi-phase relay testing

FREJA543

Relay Test System

SMRT410D
Multi-phase relay test system

 

STVI
Smart Touch View Interface Handheld Controller for SMRT and MPRT

FREJA546

Relay Test System

SMRT43
Multi-phase relay tester

 

SVERKER900
Relay and substation test system

 

FREJA549

Relay Test System

SMRT43D

Relay Test System with touch screen, 3 voltages, 3 current channels

SMRT33

Megger Relay Test System

SMRT46

Multi-phase Relay Tester

SMRT410

Megger Relay Test System

SMRT46D
Multi-phase Relay Tester

Primary injection test systems

CSU600A and CSU600AT

Current Supply Unit

INGVAR
Primary current injection test system

 

ODEN AT
Primary current injection test system

SPI225
Smart primary injection test system

Protection system tools

ERTS
Electronic Recloser Test Simulator

PAM420

Multifunction phase angle meter

MGTR-II

GPS Timing Reference

 

PMM-1

Power multifunction measuring instrument

MLCA

Low current adapter

 

TM200

Digital Timer

NTS300A

Network relay tester

PAM410

Phase angle meter

Relay software

AVTS

Advanced Visual Test Software

PowerDB Pro
Acceptance & Maintenance Test Data Management Software

RTMS
Relay test and management software

Single phase relay testing

CA30

Current Amplifier

SMRT1

Single phase relay test system

SVERKER650

Single-phase relay test set

SVERKER750/780

Relay test sets