Pajisje për testimin e instrumenteve të transformatorëve

Pajisje për testimin e instrumenteve të transformatorëve

Megger është prodhuesi më i njohur botëror i pajisjeve për testimin e transformatorëve.

Megger prodhoi testuesin e parën të rezistencës izoluese, instrumentin e parë në botë për matjen e lagështisë së izolimit të ngurtë (letrës) në transformatorët DFR, furgonin e parë në botë për testimin e transformatorëve, instrumentin më të zhdërvjellët për testimin e transformatorëve Megger TRAX – korigjimi më i avancuar dhe i saktë i temperaturës individuale për matjen e tg delta dhe shumë më shumë.

Megger është furnizuesi kryesor me pajisje testuese të transformatoreve për të gjitha impiantet industiale, serviserët, qendrat kërkimore, kompanitë e inspektimit dhe individë. Furnizimi bëhen në nivel global.

Pjesa më e madhe e pajisjve për testimin e transformatorëve që përdoren aktualisht në botë është Megger.

Shumica e pajisjeve për testimin e transformatorëve matës në Maqedoni është Megger.

 

EVN Maqedoni ka më shumë se 20 sete primare për testimin e transformatorëve matës dhe 10 instrumente Sverker 900 – testues të teransformatorëve të rrymës.

Kompania Feni shfrytëzon Megger Ingvam për testimin e transformatorëve matës dhe pajisjeve të transformatorit.

Kompanitë inspektuese (ITIS, ELEKTROINVEST, TCI Eurocert, Instituri Teknik Negotinë, Elkoing, MHE) dhe të tjerë shfrytëzojnë kryesish pajisje Megger për testimin e transformatorëve matës dhe pajisjet e transformatorit.

Equipment for testing instrument transformers

Current transformer testing

BA-185
Current transformer burden ammeter

ODEN AT
Primary current injection test system

INGVAR
Primary current injection test system

TRAX

Multifunction Transformer and Substation Test System

MAGNUS
Step-up transformer

MRCT
Relay and current transformer test set

MVCT
VT & CT Analyser

Insulating oil testing

KF875 and KF-LAB MkII
Karl Fischer moisture in oil test sets

VCM100
Oil test set calibration meter

OTD Oil Tan Delta
Oil tand delta test set

OTS100AF, OTS80AF and OTS60AF
Laboratory oil testers

OTS60SX/2
Semi automatic oil test set

OTS80PB and OTS60PB
Portable oil dielectric strenght test set

Transformer insulation testing

 

 

CDAX 605
High-pecision C and DF measurement instrument

Priority Access
Technical support services for delta products

 

 

DELTA4000 Series
12 kV Insulation diagnostic system

FRAX99, FRAX101 and FRAX150
Sweep frequency response analysers

 

 

IDAX300 and IDAX350
Insulation diagnostic analyser

 

 

VAX020
2 kV High voltage amplifier for IDAX300

PD Testing on Transformers

        ICM compact