Testimi i izolimit

Testimi i izolimit

Testimi i izolimit

 

Nevoja për testimin e izolimit elektrik ekziston që kur ekzistojnë edhe pajisjet elektrike. Mangësitë e sistemeve të para për testimin e izolimit u vërejtën menjëherë pas instalimit të sistemit të parë ndriçues, më shumë se 125 vite më parë. Testet e para të izolimit elektrik përfshinin lëshimin e tensionit DC përmes izolimit dhe matjen e rrjedhjes së rrymës, ose rrymës rezistiuese. Origjina e urave DC daton që nga viti 1833, kur Smuel Hunter Christe, shpiku urën e parë – e njohur si “Ura e Wheatstone” sipas Charles Wheatstone. Testuesi i parë portabil (i lëvizshëm) i izolimit u shpik në vitin 1889 nga themeluesit e Megger, Sydney Evershed dhe Ernest Vignoles, dhe vetëm pas disa vitesh në vitin 1903, pajisja u shit si testues i izolimit Megger.

 

 

Testimi i rezistencës së izolimit, i njohur si “Testi Megger”, është një nga testuesit më të mesueshëm dhe të përdorur në botë. Sot Megger ofron linjën më të mirë të testusve të rezistencës izoluese 5 kV, 10 kV и 15 kV (dc) të disponueshëm për kudo. Në veçanti, linja S1 e testuesve të izolimit Megger ofron mundësi të pakrahasueshme, duke përfshirë baterinë, gamën më të mirë për matje, gamën më të mirë për zhurma, pesë teste automatike, ruajtjen e të dhënave, shkarkim RS232 ose USB, shumë më tepër.

 

 

Shumica e testuesve të izolimit në Maqedoni janë produkte të Megger-it.

EVN, TM Shtip, ITIS, Instituti Teknik Negotinë, MEPSO dhe shumë klientë të tjerë përdorin testuesit Megger si: CB100, IDAX300 со VAX200, MIT1025, MIT515, MIT 410/2.

Feni Kavadar shfrytëzon testues për diagnostifikimin e izolimit Megger MIT 1025.

Pothuajse të gjitha kompanitë e inspektimit përdorin testuesit te izolimit Megger.

 

 

 

Insulation Testing

AC insulation testing

CDAX 605
High-precision C and DF measurement instrument

 

HPG50-H, HPG70-H, HPG80-H and HPG110-H
DC AND AC HV TEST SYSTEM

DELTA4000 Series
12 kV insulation diagnostic system

 

IDAX300 and IDAX350
INSULATION DIAGNOSTIC ANALYSER

HPA100AC and HPA130DC
100 kV 50 Hz test system

 

 

T22/1
A.C. HIGH VOLTAGE TEST SYSTEM

HPG35, HPG50, HPG58 and HPG78
AC HV TEST SETS

T22/13B
HIGH POTENTIAL TESTER (HIPOT)

HPG50-D, HPG70-D and HPG80-D

DC and AC HV test system

 

VAX020
2 KV HIGH VOLTAGE AMPLIFIER FOR IDAX300

DC diagnostic insulation testing

 

BM5200
INSULATION RESISTANCE TESTER

 

MIT525
5 KV DIAGNOSTIC INSULATION RESISTANCE TESTER

 

MIT1025
10 KV DIAGNOSTIC INSULATION RESISTANCE TESTER

PowerDB™ Pro
ACCEPTANCE & MAINTENANCE TEST DATA MANAGEMENT SOFTWARE

 

MIT1525
15 KV DIAGNOSTIC INSULATION RESISTANCE TESTER

S1-1068
10 KV HIGH PERFORMANCE DIAGNOSTIC INSULATION TESTER

MIT2500
HIGH VOLTAGE HAND-HELD INSULATION AND CONTINUITY TESTER

S1-1568
15 KV HIGH PERFORMANCE DIAGNOSTIC INSULATION TESTER

 

MIT515
5 KV GO / NO-GO INSULATION RESISTANCE TESTER, INSULATION TESTER

S1-568
5 KV HIGH PERFORMANCE DIAGNOSTIC INSULATION TESTER

DC Hipot testing

MIT30
30 KV INSULATION TESTER

DC overvoltage or withstand testing

220000 series
70/120/160 KV DC DIELECTRIC TEST SETS

T 99/1
HIGH POTENTIAL TESTER (HIPOT)

T26/1A 200 kV, T26/1B 400 kV and T26/1C 800 kV
HIGH VOLTAGE TEST SETS

EST
HIGH VOLTAGE DISCHARGE ROD

HPG70-K
70 KV DC PORTABLE HV TEST SYSTEM

HV test set 50 kV, HV test set 80 kV and HV test set 110 kV
PORTABLE HIGH VOLTAGE TEST SET FOR D.C. TESTING OF CABLE

HV Tester 25
HIGH VOLTAGE GENERATOR

VLF insulation testing

VLF Sine Wave 34 kV
CABLE TESTER

 

 

 

EST
HIGH VOLTAGE DISCHARGE ROD

VLF Sine Wave 45 kV
CABLE TESTER

 

 

 

Tan delta attachment
VLF SINE SYSTEM ACCESSORY

VLF Sine Wave 62 kV
TEST AND DIAGNOSTIC SYSTEM FOR THE TESTING AND CONDITION ANALYSIS OF MEDIUM VOLTAGE CABLES

EasyTest 20 kV
VLF AND DC 20 KV CABLE TEST SYSTEM

 

VLF CR-28, VLF CR-40 and VLF CR-60
COSINE RECTANGULAR CABLE TEST SYSTEMS

VLF CR-60HP and VLF CR-80
COSINE RECTANGULAR CABLE TEST SYSTEMS

Insulation resistance testing < 1 kV

210170 and 210600
EXTENDED RANGE INSULATION RESISTANCE TESTERS

MJ159, MJ359, and 210170
MAJOR MEGGER INSULATION TESTERS

MIT200 Series
POCKET SIZED INSULATION AND CONTINUITY TESTERS

 

MTB7671/2
INSTRUMENT TEST BOX

MIT300 Series
INSULATION AND CONTINUITY TESTERS

MIT400/2 series
CAT IV INSULATION TESTERS FOR ELECTRICAL AND INDUSTRIAL MAINTENANCE ENGINEERS

MIT415/2 and MIT417/2
CAT IV INSULATION TESTERS

PD Testing of insulation materials and electronic components 

PD test of insulating materials and electronic components

 

PD Testing of insulation materials and electronic components