Pajisje për Monitorim

Pajisje për Monitorim

Megger Power Diagnostix është instumenti i më i besueshëm në botë për matjen e shkarkimeve parciale (të pjesshme). Kjo për shkak të sensorëve të tij të të cilësisë PD, të njohur në të gjithë botën. Përbëhet nga prodhues të tillë si KONÇAR, ALSTOM, SIEMENS dhe shumë të tjerë.

Teknologjia e vërtetuar me shëndruesist AD. Megger SEBA KMT ka sistemin më të përparuar për filtrimin, lokalizimin dhe vlerësimin e PD te kabllon në botë.

 

Produktet mbulojnë monitorimin e: Transformatorëve Energjikik, GIS, Kabllot, Makinat Rrotulluese, Ndërprësat, etl.