Pajisje për Testimin e Motorëve

Pajisje për Testimin e Motorëve

Baker Instrument Business, e marrë përsipër nga Megger në vitin 2018, është një nga prodhuesit kryesorë në botë për testimin dhe matjen e pajisjeve rrotulluese, me qendër në Fort Collins, Kolorado. Gama e produkteve përfshin testimin statik dhe dinamit të motorëve elektrik, monitorimin e gjendjes së izolimit, mirëmbajtjen, prodhimin dhe riparimin.

 

Instrumentet Megger Baker janë të afta:

 

- Gjetja dhe vlerësimi i difekteve të izolimit mes mështjellave të bobinës, diagnostifikimin e izolimit dhe testim i shkarkimeve parciale.

 

- Analizuesit dinamik përdoin algoritme për matjen e momenitit rrotullues. Për veç asaj, ato kryejnë analizë të rrymës, tensionit dhe spektrale të momentit rrotullues për të gjetur difektet, gjë që nuk është e mundshme me teknikë tjerër. Testuesit digjital Megger përdoren gjithashtu për të zbuluar difektet e rotorit. Për më tepër, EXP 4000, regjistron rrymat kalimtare, problemet me kualitetin e energjisë dhe problemet që lidhen me VFD-në.

Static electric motor analysers

Baker AWA-IV

Static Motor Analyser

 

Baker DX

Static Motor Analyser

Baker PPX Power Packs

High voltage motor tester

MTR 105

Rotating Machine Tester

Diynamic electric motor analysers

Baker EXP 4000

Dynamic motor analyser

Baker NetEP

Online Motor Analysis System

Electric motor QC systems

Baker WinAST

Automated Stator Testing System

Baker WinTATS

Traction Armature Testing System

PD testing on motors and generators

ICMmonitor

Partial Discharge Monitoring Systems

ICMsystem

Power Diagnostix-Partial Discharge

Measurement Devices ICMsystem