Pajisje për testimin e shkarkimeve parciale

Pajisje për testimin e shkarkimeve parciale

Megger Power Diagnostix është instrumenti më i besueshëm në botë për matjen e shkarkimeve prciale (të pjesshme).

Kjo për shkak të sensorëve të tij të cilësisë PD të njohur në të gjith botën. Përbëhet nga prodhues të tillë si KONÇAR, ALSTOM, SIEMENS dhe shumë të tjerë.

 

Teknologjia e vërtetuar e shëndruesve AD. Megger SEBA KMT ka sistemin më të përparuar për filtrimin, lokalizimin dhe vlerësimin e PD e kabllove në botë.

PD testing on transformers

 

PD Scan

Online PD handheld scanner

 

UHF PD Detector

Handheld online PD substation surveying system

 

ICM Compact

PD Tests on Bushings, Spacers, Insulators, etc.

 

PD Tests on Bushings, Spacers, Insulators

PD testing on motors and generators

PD testing on motors and generators

 

PD testing on motors and generators

PD testing on switchgear (AIS/GIS/GIL)

 

PD testing on switchgear (AIS/GIS/GIL)

PD testing on cables

Factory PD testing

 

Factory PD testing

 

PD Calibrators

 

TanDelta Measurements

PD Testing of insulation materials and electronic components 

PD test of insulating materials and electronic components

 

PD Testing of insulation materials and electronic components