Instrumente të vogla

Instrumente të vogla

Testuesit e parë të izolimit erdhën në dy kuti, duke ndarë tensionin e gjeneruar nga qarku matës, për të shmangur problemet e interferencës elektromagnetike. Pak kohë më vonë ato u bashkuan në një kuti. Pesë vite më vonë u shpik om-metri me rezistencë të ulët (LRO), i njohur në mbarë botën si testuesi Ducter. Të vendosur në kuti druri, këto testues kanë një histori të gjatë dhe të admirueshme. Në vitin 1923, Megger-it ju prezentua idea për multimetër nga Donald Maccadi. Matja e rrymës, tensionit dhe rezistencës me një instument ishte një bashkim revolucionar dhe thelbësor që çoi në krijimin e modelit AVOmeter-modeli 1. 85 vite më vonë, doli nga linjat e prodhimit modeli i fundit 8 dhe Megger lansoi multimetrin AVO800.

 

 

Në Maqrdoni, të gjitha ndërmarjet e mëdha energjitike (MEPSO, EVN, ELEM) shfrytëzojnë testues të izolimit Megger. Gjithashtu, të gjitha hidrocentralet e vogla, konsumatorët industiralë, prodhuesit e transformatorëve si MAKITEL Ohër, Rade Konçar dhe të gjithë organet e inspektimit kryesisht përdorin instrumente Megger.

Megger ofron një gamë të gjërë instumentesh dore të qëndrushëm dhe me cilësi të lartë, të përdorura për testimin e instalimeve elektrike dhe shërbime tjera në shtëpitë individuale, komericiale, objektet industriale dhe në biznese tjera.

 

Insulation Testing

Insulation resistance testing < 1 kV

210170 and 210600
Extended range insulation resistance testers

 

MJ159, MJ359, and 210170
Major Megger insulation testers

 

MIT200 Series
Pocket sized insulation and continuity testers

 

MTB7671/2
Instrument test box

MIT300 Series
Insulation and continuity testers

MIT400/2 series
CAT IV Insulation testers for electrical and industrial maintenance engineers

MIT415/2 and MIT417/2
CAT IV Insulation testers

Earth testing

DET14C and DET24C
Eaerth resistance clamp testers

ETK - Earth Test Kit
Electrode & soil resistivity stake and wire kit

DET2/3
High resolution earth tester

DET3TC
3 Terminal earth resistance tester

DET3TD
Earth electrode resistance tester

DET4TD2, DET4TR2, DET4TC2 and DET4TCR2
4-Terminal earth resistance and soil resistivity testers

Multimeters and clampmeters

AVO210
Electrician's multimeter

DCM305E
Earth leakage clampmeter

 

PVK330
Photovoltaic kit

AVO410
TRMS Electrician's multimeter

 

DCM310 and DCM320
Digital clamp meter

 

PVM210
Irradiance meter

AVO830 and 835
High-end multimeter

 

DCM330
Fork multimeter

DCM1500
1500 A TRMS Clamp meter

 

DCM340
Digital clampmeter

DCM300E
Earth leakage clampmeter

 

PVK320
Photovoltaic kit

Multifunction installation testers

MFT1800
Multifunction installation tester

MFT1845
Multifunction tester

MTB7671/2
Instrument test box

Voltage detectors

DETEX
Phazing tester/Piezo verifier/Voltage detector

MPU690
Proving unit

TPT320
Voltage tester

VF1 and VF2
AC Voltage detectors

VF3
AC Voltage detector

Thermal cameras

TC3231
Thermal camera

Utility service detection

Easyloc RxTx
Utility location system

Motor and generator testing

MOTOR AND PHASE ROTATION TESTER

Motor and Phase Rotation Tester

MTR105
Rotating machine tester

PSI410
Phase Sequence Indicator

PSI700A
Phase sequence indicator

Loop and RCD testing

LRCD210 and LRCD220
Combined loop and RCD testers

NIM1000
Impedance meter

LT300
High current loop tester

 

DCM300E
Earth leakage clampmeter

LTW315, LTW325 and LTW335
2 wire non-tripping loop impedance testers

RCDT310, RCDT320 and RCDT330
Residual current device testers

MTB7671/2
Instrument test box

Low resistance ohmmeters

DLRO10
10 A low resistance ohmmeters

 

 

MJÖLNER200
200 A micro-ohmmeter with dualground safety

DLRO100E, DLRO100X and DLRO100H
100 A highly portable micro-ohmmeter with dualground safety

MJÖLNER600
600 A micro-ohmmeter with dualground safety

DLRO10HDX
Dual power 10 A micro-ohmmeter with results storage and downloading

 

MOM2
Hand-held 200 A micro-ohmmeter

DLRO10X
10 A micro-ohmmeter with test storage and downloading

 

 

MOM200A
200 A micro-ohmmeter

DLROH200
Hand-held 100A micro-ohmmeter

 

 

MOM600A
600 A micro-ohmmeter

Portable appliance testing (PATs)

PAT120, PAT150 and PAT150R
Handheld portable appliance testers

PAT320 and PAT350
Portable appliance tester

PAT410, PAT420 and PAT450
Full database driven portable appliance testers

PTDVD
Portable appliance testing DVD

Time domain reflectometers

T3090
Time domain reflectometer

 

TDR500/3
Handheld single channel TDR

TDR1000/3
Advanced handheld single channel TDR

TDR900
Hand-held TDR or cable lengh meter

TDR1000/3P
Handheld TDR for power applications

TDR2000/3 and TDR2010
Advanced dual channel TDR

TDR2050
Two channel cable fault locator for power applications

Electricians' accessories

100A KELVIN CLAMP

100A Kelvin Clamp

 

 

PTDVD
Portable appliance testing DVD

DVD100
Pat and 17th edition inspection DVDs

 

PVK330
Photovoltaic kit

DVD200
17th edition initial inspection and testing of industrial properties

SIA10
Socket interface adaptor

MPU690
Proving unit

 

 

TPT320
Voltage tester

MST210
Socket tester

 

 

VF1 and VF2
AC voltage detectors