Pajisje për testimin e Transformatorëve

Pajisje për testimin e Transformatorëve

Megger është prodhuesi më i madh botëror i pajisjeve për testimin e transformatorëve dhe ofron portfolion më të gjërë të pajisjeve testuese të transformatorëve.

Automjeti i parë dhe më i avancuar në botë, i aftë për testim të plotë dhe diagnostifikim të transformatorëve enegjitik është prodhuar nga Megger.

Në vitin 1992, dr. Peter Werilius nga Megger shpiku instrumentin e parë që përdor përgjigjen e frekuencës dhe ndryshoi matjen e përbajtjes sl ujit te transformatorët.

Më shumë se një milion njësi të testuesve rezistencës izoluese Megger shfrytëzohen në të gjithë globin për testimin e rezistencës së izoluese te transformatorët.

 

Më shumë se 90% e pajisjeve testuese të transformatorëve në Maqedoni janë Megger.

“Rade Konçar” shfrytëzon instrumente Megger për matjen e: tg delta të izolimit, testimin e izolimit nën tension të lartë, testim i rezistencës së izoluesve e etj.

Makitel Ohrid (prodhues i transformatorësh shfrytëzon Megger MTO 300) për matjen njëkohësisht të rezistencës të 6 mbështjellsave (bobinave) te transformatorët 3-fazësh, rezistencës izoluese dhe pajisje tjera për testimin e transformatorëve.

Pjesa më e madhe e pajisjeve për testim të transformatorëve të EVN Maqedonia janë Megger: Të gjithë testuesit e rezistencës izoluese, testues të rezistencës së bobinës, etj.

 

Feni gjithashtu shfrytëzon pajisje Megger për testimin e raportit të bobinave, rezistencën izoluese dhe testimin e vajit të transformatorëve.

Të gjitha pajisjet në minjerën Buçim Radovish janë Megger – matja e ujit në vaj, rezistenca izoluese e të ngjshme.

Pjesa më e madhe e pajisjeve për testimin e transformatorëve në Hekurudhat e Maqedonisë, EMO Ohër, Legurat e Shkupit, Elektranat e Maqedonisë dhe Makstill shfrytëzojnë Megger.

 

Pothuajse të gjithë organet e inspektimit në Maqedoni përdorin pajisje Meger për testimin e transformatorëve, përfshirë TM Shtip, Instituti Teknik Negotinë, Apave, ITIS, Elektroinvest, Elking dhe të tjerë.

Pjesa më e madhe e pajisjve për testimin e transformatorëve të MPSO-së janë Megger peërfshirë: testimin e raportit të bobinave të transformatorit, disa testues për matjen e rezistencës izoluese, instrument për matjen e deformimit të bobinave Megger FRAX, 2 instrumente për matjen e lagështisë së letrës izoluese te transformatorët Megger IDAX – Instrument multifunksional, ujin në vajin e transformatorit Megger KF – laborator dhe testues i vajit.

 

Transformatorët janë pjesë përbërëse e rrjetit elektrik. Siguria e tyre drejtpërdrejt ndikon nër besueshmërinë e rrjetit. Defektimi i kësaj pjese të sistemit energjitik mund të rrisë paqëndrueshmërinë e tij. Për shkak se zëvendësimi i transformatorëve të tensionit të tensionit të lartë, kërkon planifikim në shumë aspekte, përfshirë kohën e gjatë të prodhimit të çelikut, bakrit dhe aluminit që mund të kalojë edhe një vit, përgjithësisht pranohet se menaxhimi i fondeve, veçanërisht për transformatorët, është kontribut i dobishëm në funksionimin e rrjetit.

Paketa e plotë e mjetve për testimin e transformatorëve Megger mundëso pamje të plotë të gjendjes së transformatorit.

Equipment for testing transformers

Complete transformer test systems

Power transformer test van
Comprehensive, portable transformer testing

TRAX

Multifunction Transformer and Substation Test System

Transformer resistance testing

LTC135
Load tap changer testing power supply

MWA300 and MWA330A
3-Phase ratio and winding resistance analyser

MTO106
Transformer ohmmeter

MTO210
Transformer ohmmeter

MTO250
50 A Transformer ohmmeter

MTO300 and MTO330
Automated six-winding transformer ohmmeter

Turns ratio testing

TRAX

Multifunction Transformer and Substation Test System

 

 

TRS1
Transformer ratio standard

TTRU3
True 3 phase transformer turns ratiometer

 

TTR100-1
Hand-held transformer tester

MWA300 and MWA330A
3-phase ratio and winding resistance analyser

 

TTR20-1
Hand-held transformer tester

OTS60SX
Semi automatic oil test set

 

 

TTR25-1
Hand-held transformer tester

PowerDB Pro
Acceptance & maintenance test data management software

 

TTR550005B
Single phase hand cranked transformer turns ratio tester

PD testing on transformers

 

PD Scan

Online PD handheld scanner

 

UHF PD Detector

Handheld online PD substation surveying system

 

ICM Compact