.sОдбележуваме 130 години иновации и опрема за тестирање

 

пионери во опремата за тестирање и мониторинг

ПОСВЕТЕНИ НА ИНОВАЦИИ

НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД ОПРЕМАТА И ТЕХНИКИТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ КОИ СЕ

ПОЗНАТИ ДЕНЕС БИЛЕ ИЗМИСЛЕНИ ВО MEGGER

 

Од 1889 Megger развива нова мерна опрема за дијагноза, евалуација, локација на грешка и мониторинг на ниски и високи напони. Скоро сите познати мерни техники признати од IEC, CIGRE, NEMA и други интернационални организации биле измислени од Megger.

 

КАТЕГОРИИ НА ПРОИЗВОДИ

Технички статии

Тестирање на прекинувачи
Тестирање на кабли
Тестирање на трансформатори
Тестирање на батерии
Мониторинг
Тестирање на мотори
Тестирање на релејна заштита
Мали електрични инструменти
Мерни трансформатори
Мерна опрема                                               

ВИДЕА

.
.

АДРЕСА

Мали електрични инструменти и комерција:
Партизански одреди 18
Инструменти:
Партизански одреди 15A
Сервис:Партизански одреди 19

.
.

ЛОКАЦИЈА

ВИДЕА

.
.

КОНТАКТ

+389 2 5201412;
+389 2 6090115
email:
Send email  

.
.

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ