Опрема за тестирање на батерии

Опрема за тестирање на батерии

Во 1960-тите, Мегер го произведе првиот тест за празнење на батерии во светот со автоматско регулирање и постојана струја.

Денес Megger Torkel е најинтуитивната единица за празнење батерии со безбедно поврзување, без искри, автоматско известување за тестирањето и мониторинг на ќелии во ланец. Поради ненадминатиот квалитет - повеќе од 40.000 единици се во употреба низ целиот свет.

 

Повеќе од 90% од единиците за тестирање на батерии во Македонија се Мегер.

Во ЕВН има Мегер Торкел 930 со мониторинг на ќелии

Бенинг Псам користи Мегер Торкел 950

Т-мобиле користи Мегер Торкел

МЕПСО има 2 комплети Мегер Торкел 930 со опција за следење на ќелии

ВИП користи Megger Bite за тестирање на импеданса на батерии

Во основа постојат две методологии за тестирање на батерии.

Првото, тестирање на импеданса е он-лајн тест и може да се врши често за да се идентификуваат индивидуалните слаби ќелии пред да откажат.

Вториот, тест за празнење на батеријата , вообичаено е офлајн тест и го тестира вистинскиот излез на целата батерија под услови на оптоварување. Ова ќе ја покаже кривата на празнење еднаква на онаа кога батеријата го носи товарот.

Инструменти за испитување на батерии

BGL
Battery ground fault locator

 

TXL830, TXL850, TXL865, TXL870 and TXL890
Extra load units for TORKEL battery test systems

 

DLRO10HDX

Dual power 10 A micro-ohmmeter with results storage and downloading

Bite2 and Bite2P

Battery Impedance Tester < 7000Ah

BVM, BVM300 and BVM600
Battery voltage monitor

 

 

 

Geolux GL 660-1

Cable ground fault locator

BITE3

Battery Impedance Test Equipment

BT51
2 A bond tester

 

BITE Receiver

Battery Impedance Test Equipment Receiver

10 A DLRO test leads
A selection of test leads for low resistance ohmmeters

 

BITE Accessories

BITTE Battery Test Accessories

DLRO10HD
10 A micro-ohmmeter with dual power diagnostics