Опрема за тестирање на прекинувачи

Опрема за тестирање на прекинувачи

 

 

Megger е најголемиот производител на опрема за тестирање на прекинувачи. Првиот инструмент за тестирање на прекинувачи со микропроцесорки контролирана единица е произведен во Megger – Шведска.

Megger Egil е најкористениот инструмент за мерење на време на вклучување на прекинувачите.

Повеќе од 90% од опремата за тестирање на прекинувачи во Македонија е Megger:

ЕВН Македонија има 8 инструменти DLRO600 за мрење на контактна отпорност.

Технички институт Македонија поседува Megger EGIL за мерње контактна отпорност, време на реакција и сигнал кај прекинувачите.

ЕВН Македонија има 5 инструменти Megger MOM2 за тестирање на контактна отпорност.

МЕПСО АД поседува Megger TM1760 за мерење на време на реакција на прекинувачите со 2 главни контакти по фаза, 6 симултани мерења на динамичка и статичка отпорност ( секој по 220А ), време на патување на сигнал, прво вклучување, мерење на струи низ намотки, мерење на вибрации итн.

 

Инструменти за анализа на прекинувачи

 

TRAX

Multifunction Transformer and Substation Test System

 

 

SDRM201

Static / Dynamic Resistance Measurement Accessory for EGIL

 

B10E
Trip coil tester

 

 

 

SDRM202

Static / Dynamic Resistance Measurement Accessory for TM series

 

CABA Win
Circuit breaker analysis software

 

 

TM1700

Circuit breaker analyzer

 

EGIL
Circuit breaker analyzer for one break per phase

 

 

TM1800

Circuit breaker analyzer

 

MS2A

Circuit Breaker and Overcurrent Relay Test Set

 

 

VIDAR

Vacuum interrupter tester

Инструменти за тестирање на контактна отпорност

 

DLRO100E, DLRO100X and DLRO100H
100 A highly portable micro-ohmmeter with DualGround safety

 

 

MOM2

Hand-held 200 A micro-ohmmeter

 

DLRO200

200 A micro-ohmmeter

 

 

 

 

 

MOM200A

200 A micro-ohmmeter

 

DLRO600

600 A micro-ohmmeter

 

 

 

 

 

MOM600 A

600 A micro-ohmmeter

 

MJOLNER200

200 A micro-ohmmeter with DualGround safety

 

 

 

 

MOM690

Micro-ohmmeter with on-board test control

 

MJÖLNER600
600 A micro-ohmmeter with DualGround safety

Тестирање на изолаторско масло

KF875 and KF-LAB MkII

Karl Fischer moisture in oil test sets

 

 

OTD Oil Tan Delta

Oil Tan Delta test set

OTS 100AF, OTS 80AF & OTS60AF

Laboratory oil testers

OTS60SX/2
Semi automatic oil test set

 

OTS80PB and OTS60PB
Portable oil dielectric strength test set

Инструменти за испитување прекинувачи со примарна инјекција

CSU600A and CSU600AT
Current supply unit

 

INGVAR

Primary current injection test system

OCR15D and OCR50D

Oil Circuit Recloser Test Sets

ODEN AT

Primary Current Injection Test System

SPI225
Smart primary injection test system

 

PD тестирање на потпорни изолатори, раставувачи, изолатори и сл.

 

PD Tests on Bushings, Spacers, Insulators

PD тестирање на прекинувачка опрема (AIS/GIS/GIL)

 

PD testing on switchgear (AIS/GIS/GIL)