Опрема за тестирање на релејна заштита

Опрема за тестирање на релејна заштита

Првиот светски автоматизиран тестер за релејна заштина – Megger Sverker е произведен 1974 година. Sverker денес има 3 галвански изолирани независни струјни канали, 4 напонски канали и можности за тестирање на точките на коленото на кривата на струјните трансформатори, импеданса на релеa и се смета за „швајцарски нож“ за тестирање на трафостаници . Тој е најчесто користен тестер на релејна заштита со повеќе од 30.000 единици во употреба во светот заради неговата сигурност, стабилност и квалитетна конструкција.

Првиот светски напреден тестер за релејна заштита е произведен кон крајот на 1980-тите, Megger RTS.

Најголем дел од релејната опрема за тестирање во Македонија е Мегер. Речиси целата реле опрема за тестирање во ЕВН Македонија е Мегер. Повеќе од 10 Sverker 900 инструменти.

ЕЛЕМ и МЕПСО користат Megger Freja за напредно автоматско тестирање рела и Sverker 900 и 780.

Повеќето од инспекциските тела (ИТИС Скопје, Технички институт Неготино, Елкоинг и ТЦИ Еуроцерт), Електротехнички факултет и индустриски компании (Македонски железници, Бучим, Електроинвести) користат Мегер тестери на релејна заштита.

Megger Freja денес има најнапредни опции за тестирање на релеа и можност истовремено да генерира и контролира до 30 индивидуални струи.

Повеќе-фазно тестирање релејна заштита

FREJA543

Relay Test System

SMRT410D
Multi-phase relay test system

 

STVI
Smart Touch View Interface Handheld Controller for SMRT and MPRT

FREJA546

Relay Test System

SMRT43
Multi-phase relay tester

 

SVERKER900
Relay and substation test system

 

FREJA549

Relay Test System

SMRT43D

Relay Test System with touch screen, 3 voltages, 3 current channels

SMRT33

Megger Relay Test System

SMRT46

Multi-phase Relay Tester

SMRT410

Megger Relay Test System

SMRT46D
Multi-phase Relay Tester

Тестирање со примарна инјекција

CSU600A and CSU600AT

Current Supply Unit

INGVAR
Primary current injection test system

 

ODEN AT
Primary current injection test system

SPI225
Smart primary injection test system

Алатки кај заштитните системи

ERTS
Electronic Recloser Test Simulator

PAM420

Multifunction phase angle meter

MGTR-II

GPS Timing Reference

 

PMM-1

Power multifunction measuring instrument

MLCA

Low current adapter

 

TM200

Digital Timer

NTS300A

Network relay tester

PAM410

Phase angle meter

Софтвер за испитување релејна заштита

AVTS

Advanced Visual Test Software

PowerDB Pro
Acceptance & Maintenance Test Data Management Software

RTMS
Relay test and management software

Еднофазно тестирање релејна заштита

CA30

Current Amplifier

SMRT1

Single phase relay test system

SVERKER650

Single-phase relay test set

SVERKER750/780

Relay test sets