Тестирање на изолација

Тестирање на изолација

Потребите за тестирање на електрична изолација постојат откако постојат самите електрични уреди. Недостатоци на системите првите системи за тестирање изолација станале очигледни веднаш откако биле поставени првите системи за осветлување пред повеќе од 125 години. Најраните тестови на системите за изолација вклучуваат пуштање на DC напон низ изолацијата и мерење струја на истекување, или резистивна струја. Потеклото на DC мостовите датира од 1833 година кога Самуел Хантер Кристи, го измислил првиот мост - познат како „Мост Вортстоун“ по Чарлс Витстоун. Првиот пренослив тестер на изолација е измислен  1889 година од страна на основачите на Megger, Сиднеј Евершед и Ернест Вињолес. А само неколку години подоцна во 1903 година се продавал како тестер за изолација на Megger.

Тестот за отпорност на изолација, познат како  „Мегер тест“, еден од најдоверливите и најупотребуваните тестери на изолација во светот. Денес Мегер нуди најдобра линија од тестери за отпорност на изолација од 5 kV, 10 kV и 15 kV (dc) достапни на кое било место. Особено, линијата на изолациски тестери на S1 од Megger нуди неспоредлива можност, вклучувајќи батерија, најдобри опсези за мерење, најголема отпорност на бучава, пет автоматски тестови, складирање на податоци, RS232 или USB преземање и многу повеќе.

Најголем дел од тестерите за изолација во Македонија се производите на Мегер.

ЕВН, ТМ Штип, ИТИС, Технички институт Македонија - Неготино, МЕПСО и уште многу клиенти користат Мегер тестови за изолација како што се: CB100, IDAX300 со VAX200, MIT1025, MIT515, MIT 410/2.

ФЕНИ Кавадарци користи Тестер за дијагностичка изолација на Мегер МИТ 1025.

Речиси сите инспекциски компании користат Megger тестери на изолација.

 

 

 

Тестирање на изолација

AC тестирање на изолација

CDAX 605
High-precision C and DF measurement instrument

 

HPG50-H, HPG70-H, HPG80-H and HPG110-H
DC AND AC HV TEST SYSTEM

DELTA4000 Series
12 kV insulation diagnostic system

 

IDAX300 and IDAX350
INSULATION DIAGNOSTIC ANALYSER

HPA100AC and HPA130DC
100 kV 50 Hz test system

 

 

T22/1
A.C. HIGH VOLTAGE TEST SYSTEM

HPG35, HPG50, HPG58 and HPG78
AC HV TEST SETS

T22/13B
HIGH POTENTIAL TESTER (HIPOT)

HPG50-D, HPG70-D and HPG80-D

DC and AC HV test system

 

VAX020
2 KV HIGH VOLTAGE AMPLIFIER FOR IDAX300

DC дијагностичко тестирање на изолација

 

BM5200
INSULATION RESISTANCE TESTER

 

MIT525
5 KV DIAGNOSTIC INSULATION RESISTANCE TESTER

 

MIT1025
10 KV DIAGNOSTIC INSULATION RESISTANCE TESTER

PowerDB™ Pro
ACCEPTANCE & MAINTENANCE TEST DATA MANAGEMENT SOFTWARE

 

MIT1525
15 KV DIAGNOSTIC INSULATION RESISTANCE TESTER

S1-1068
10 KV HIGH PERFORMANCE DIAGNOSTIC INSULATION TESTER

MIT2500
HIGH VOLTAGE HAND-HELD INSULATION AND CONTINUITY TESTER

S1-1568
15 KV HIGH PERFORMANCE DIAGNOSTIC INSULATION TESTER

 

MIT515
5 KV GO / NO-GO INSULATION RESISTANCE TESTER, INSULATION TESTER

S1-568
5 KV HIGH PERFORMANCE DIAGNOSTIC INSULATION TESTER

DC Hipot тестирање

MIT30
30 KV INSULATION TESTER

DC пренапонско и тестирање на издржливост на изолација

220000 series
70/120/160 KV DC DIELECTRIC TEST SETS

T 99/1
HIGH POTENTIAL TESTER (HIPOT)

T26/1A 200 kV, T26/1B 400 kV and T26/1C 800 kV
HIGH VOLTAGE TEST SETS

EST
HIGH VOLTAGE DISCHARGE ROD

HPG70-K
70 KV DC PORTABLE HV TEST SYSTEM

HV test set 50 kV, HV test set 80 kV and HV test set 110 kV
PORTABLE HIGH VOLTAGE TEST SET FOR D.C. TESTING OF CABLE

HV Tester 25
HIGH VOLTAGE GENERATOR

VLF тестирање на изолација

VLF Sine Wave 34 kV
CABLE TESTER

 

 

 

EST
HIGH VOLTAGE DISCHARGE ROD

VLF Sine Wave 45 kV
CABLE TESTER

 

 

 

Tan delta attachment
VLF SINE SYSTEM ACCESSORY

VLF Sine Wave 62 kV
TEST AND DIAGNOSTIC SYSTEM FOR THE TESTING AND CONDITION ANALYSIS OF MEDIUM VOLTAGE CABLES

EasyTest 20 kV
VLF AND DC 20 KV CABLE TEST SYSTEM

 

VLF CR-28, VLF CR-40 and VLF CR-60
COSINE RECTANGULAR CABLE TEST SYSTEMS

VLF CR-60HP and VLF CR-80
COSINE RECTANGULAR CABLE TEST SYSTEMS

Тестирање отпорност на изолација со напони < 1 kV

210170 and 210600
EXTENDED RANGE INSULATION RESISTANCE TESTERS

MJ159, MJ359, and 210170
MAJOR MEGGER INSULATION TESTERS

MIT200 Series
POCKET SIZED INSULATION AND CONTINUITY TESTERS

 

MTB7671/2
INSTRUMENT TEST BOX

MIT300 Series
INSULATION AND CONTINUITY TESTERS

MIT400/2 series
CAT IV INSULATION TESTERS FOR ELECTRICAL AND INDUSTRIAL MAINTENANCE ENGINEERS

MIT415/2 and MIT417/2
CAT IV INSULATION TESTERS

PD тестирање на изолациони материјали и електронски компоненти

PD test of insulating materials and electronic components

 

PD Testing of insulation materials and electronic components