Опрема за мониторинг

Опрема за мониторинг

Megger Power Diagnostix е најдоверливиот инструмент во светот за мерење на парцијални празнења. Тоа се должи на неговите PD сензори со квалитет признаен насекаде во светот. Составени од производители како Кончар, АЛСТОМ, СИМЕНС и многу други.

Докажана технологија со AD конвертори. Megger SEBA KMT го има најнапредниот систем за филтирирање, локализација и евалуација на PD кај каблите во светот.

Производите покриваат мониторинг на: Енергетски трансформатори, ГИС, Кабли, Ротирачки машини, Прекинувачи итн