Опрема за тестирање на мотори

Опрема за тестирање на мотори

Baker Instrument business, преземан од Мегер во 2018 година, е еден од водечките светски производители за тестирање и мерење на ротирачката опрема во светот, со седиште во Форт Колинс, Колорадо. Опсегот на производи вклучува статичко и динамичко тестирање на електричени мотори, следење на состојбата на изолацијата, предвидливо одржување, производство и поправка.

Megger Baker Инструментите се способни за:

- Пронаоѓање и проценка на пробив на изолација меѓу навивките, дијагноза на изолацијата и тестирање на парцијални празнења.

- Динамичките анализатори користат алгоритми за мерење на вртливиот момент. Покрај тоа, тие прават струјна, напонска и спектрална анализа на вртливиот момент за пронаоѓање на грешки што не е можно да се најдат со која било друга достапна техника. Дигиталните тестери на Мегер исто така служат за детекција на проблеми со роторот. Дополнително, EXP 4000 снима транзиентни струи, проблеми со квалитетот на електричната енергија и проблемите поврзани со VFD.

Статичка анализа на мотори

Baker AWA-IV

Static Motor Analyser

 

Baker DX

Static Motor Analyser

Baker PPX Power Packs

High voltage motor tester

MTR 105

Rotating Machine Tester

Динамичка анализа на мотори

Baker EXP 4000

Dynamic motor analyser

Baker NetEP

Online Motor Analysis System

Испитување контрола на квалитет кај мотори

Baker WinAST

Automated Stator Testing System

Baker WinTATS

Traction Armature Testing System

PD тестирање на мотори и генератори

ICMmonitor

Partial Discharge Monitoring Systems

ICMsystem

Power Diagnostix-Partial Discharge

Measurement Devices ICMsystem