Опрема за мерење на парцијални празнења

Опрема за тестирање на парцијални празнења

Megger Power Diagnostix е најдоверливиот инструмент во светот за мерење на парцијални празнења. Тоа се должи на неговите PD сензори со квалитет признаен насекаде во светот. Составени од производители како Кончар, АЛСТОМ, СИМЕНС и многу други.

Докажана технологија со AD конвертори. Megger SEBA KMT го има најнапредниот систем за филтирирање, локализација и евалуација на PD кај каблите во светот.

PD testing on transformers

 

PD Scan

Online PD handheld scanner

 

UHF PD Detector

Handheld online PD substation surveying system

 

ICM Compact

PD Tests on Bushings, Spacers, Insulators, etc.

 

PD Tests on Bushings, Spacers, Insulators

PD testing on motors and generators

PD testing on motors and generators

 

PD testing on motors and generators

PD testing on switchgear (AIS/GIS/GIL)

 

PD testing on switchgear (AIS/GIS/GIL)

PD testing on cables

Factory PD testing

 

Factory PD testing

 

PD Calibrators

 

TanDelta Measurements

PD Testing of insulation materials and electronic components 

PD test of insulating materials and electronic components

 

PD Testing of insulation materials and electronic components