Опрема за тестирање на трансформатори

Опрема за тестирање на трансформатори

Мегер е најголемиот светски производител на опрема за тестирање трансформатори и нуди најшироко портфолио на опрема за тестирање на трансформаторите.

Првoто и најнапредното комбе во светот, оспособено за целосно тестирање и дијагностицирање на енергетските трансформатори е произведено во Мегер.

Во 1992 година др. Питер Верлиус од Мегер го измислил првиот инструмент што користи одговор на фреквенција и  мерење на содржината на вода кај трансформаторите.

Повеќе од еден милион единици на најсигурни тестери за отпорност на изолација Megger се користат низ целиот свет за тестирање на отпорност на изолација на трансформатор.

Повеќе од 90% од опремата за тестирање на трансформаторите во Македонија е Мегер

„Раде Кончар“ користи Мегер инструменти за мерење на: tg delta на изолацијата, високо-напонско тестирање на изолацијата, тестирање за напон на прескок кај маслото на трансформаторот, тестери за отпорност на изолација и многу други.

Макител Охрид (производител на трансформатори користи Megger MTO 300) за истовремено мерење отпорност на 6 намотки во 3-фазен трансформатор, отпорност на изолација и друга опрема за тестирање на трансформаторот.

Најголем дел од опремата за испитување на трансформаторот во ЕВН Македонија е Мегер: сите тестери за отпорност на изолација, тестери за однос на намотки, тестери за отпорност на намотки, тестови за напон на прескок кај маслото на трансформаторот и др.

Фени исто така користи Мегер опрема за тестирање за односот на намотките, отпорност на изолација и тестирање на маслото од трансформаторот.

Целокупната опрема во рудникот Бучим Радовиш е Мегер – напон на прескок кај маслото, мерење вода во масло, отпорност на изолација и слично.

Опрема за тестирање на трансформатори

Комплетна анализа на трансформатори

Power transformer test van
Comprehensive, portable transformer testing

TRAX

Multifunction Transformer and Substation Test System

Тестирање отпорност на трансформатори

LTC135
Load tap changer testing power supply

MWA300 and MWA330A
3-Phase ratio and winding resistance analyser

MTO106
Transformer ohmmeter

MTO210
Transformer ohmmeter

MTO250
50 A Transformer ohmmeter

MTO300 and MTO330
Automated six-winding transformer ohmmeter

Тестирање однос на намотки на трансформатор

TRAX

Multifunction Transformer and Substation Test System

 

 

TRS1
Transformer ratio standard

TTRU3
True 3 phase transformer turns ratiometer

 

TTR100-1
Hand-held transformer tester

MWA300 and MWA330A
3-phase ratio and winding resistance analyser

 

TTR20-1
Hand-held transformer tester

OTS60SX
Semi automatic oil test set

 

 

TTR25-1
Hand-held transformer tester

PowerDB Pro
Acceptance & maintenance test data management software

 

TTR550005B
Single phase hand cranked transformer turns ratio tester

PD тестирање на трансформатори

 

PD Scan

Online PD handheld scanner

 

UHF PD Detector

Handheld online PD substation surveying system

 

ICM Compact